Özellikler & Kullanım Şekli

Her türlü EKG ve efor uygulamalar›nda, jelsiz elektrot, EKG mandal› ve puarlarda kullan›l›r. EKG dalgalar›n›n cihaza net aktar›lmas›n› sa€lar. Hipoalerjeniktir, cildi tahriş etmez, ya€ ve ya€l› madde içermez, formaldehit ve tuz içermez, toksik tesiri yoktur, koku içermez.

Saklama Koşulları: 15-30°C’nin arasında ve güneş ışığından uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.