Lidokain içeren Konix Steril Kateter Jeli, üretraya kateter, sistoskopi ve/veya başka bir tıbbi alet uygulamadan önce kullanılan steril, berrak, suda çözünen kaydırıcı bir jeldir. Jelin en önemli fonksiyonu kateter veya başka bir tıbbi alet ile üretral mukoza aras›nda kaydırıcı bir tabaka oluşturarak üretrayı kaplamasıdır. Lidokain içeren Konix Steril Kateter Jelin uygulamasından önce üretral manipulasyonla bağlantılı olan ağrının giderilmesinde yardımcı olmak amacıyla üretranın kaydırılması için kullanılır. Ayrıca anestezik etkisi ile ağrısız bir kateterizasyon sağlar. Konix Steril Kateter Jeli’nin antiseptic etkisi iatrojenik kontaminasyondan dolayı üst bölümü ve mesanede oluşabilecek enfeksiyonlardan hastayı korur.

Saklama Koşulları: 15-30°C’nin arasında ve güneş ışığından uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.