Üretimini yapmış olduğumuz ürünlerle ilgili;

 

1.     Sterilite Testi

a.     Ürün portföyümüzde bulunan steril olan tüm ürünler uygulanmaktadır.

b.     Ürünün sterilliğini kanıtlamak üzere yapılır.

c.      Analiz süresi 15 gün olup ISO11737-2 standardına göre çalışılmaktadır.

 

2.     Bioburden Testi (Toplam Canlı Yükü)

a.     Ürünün içerdiği toplam canlı yüküdür.

b.     Test ISO11737-1 standardına göre çalışılmaktadır.

 

3.     Challenge Testi (Koruyucu Etkinlik Testi)

a.     Challenge Testi kozmetik ürünlerin içerdiği koruyucuların güvenilirliğinin tespiti amacıyla yapılmaktadır.

b.     Test ISO11930, EP ve USP standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

 

4.     Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Testi

a.     Üretimi yapılan her ürün için uygulanmakta olup ISO21149 standardına göre çalışılmaktadır.

 

5.     Dezenfektan Aktivasyon Testleri

a.     Dezenfektanın mikroorganizmalar üzerindeki etkinliğinin gösterildiği testlerdir. Çeşitli uluslararası standartlar kullanılarak çalışılmaktadır.

 

6.     Su Mikrobiyolojisi Testleri (Koliform Bakteri, P. aeruginosa)

a.     Firma bünyesinde içme, kullanma ve üretim yapılan suların kalitesinin  mikrobiyolojik analizleri ISO standartları uygun olarak gerçekleştirilmektedir.(ISO 9308-1, ISO16266)

7.     Toplam Küf ve Maya Testi

a.     Üretimi yapılan her ürün için uygulanmakta olup ISO16212 standardına göre çalışılmaktadır.

 

8.     Pasif Hava Yükü Tespiti

a.     Ortamdaki pasif havada bulunan mikrobiyolojik yük tespitinin yapıldığı testtir.

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarımız bunlar gibi Ve benzeri testleri yapmamıza olanak sağlayan uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış bir laboratuvardır. Besiyerlerin çoğunu kendi bünyemizde hazırlayabilmemize olanak sağlayan laboratuvarımızda, önümüzdeki dönemde akreditasyon alarak dışarıya da hizmet vermeyi planlamaktayız.